“Sức mạnh mềm” văn hóa Việt Nam: Trông người lại ngẫm đến ta

09:36 20/12/2018

Ngày 12-12 vừa qua, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức hội thảo "Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế". 

Ý kiến bạn đọc