Sự thật về cửa biển Thần Phù

09:42 11/09/2017

Dân gian có câu: "Lênh đênh qua cửa Thần Phù/ Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm". Từ xa xưa, xung quanh "cửa Thần Phù" đã luôn có những câu chuyện thần tiên hoặc huyền tích gắn với các sự kiện lịch sử có thật. 

Ý kiến bạn đọc