Sôi động giải thưởng âm nhạc cuối năm

08:00 29/12/2017

Cuối năm cũng là thời điểm các giải thưởng về nghệ thuật, trong đó có lĩnh vực âm nhạc "vào mùa". So với các lĩnh vực nghệ thuật khác, âm nhạc có tính phổ thông, đại chúng cao hơn nên cũng có nhiều giải thưởng nhằm tôn vinh những sản phẩm, nghệ sỹ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc hơn. Câu hỏi đặt ra là, giải thưởng âm nhạc đã thực sự phản ánh đúng bức tranh thị trường nhạc Việt trong năm hay mới chỉ phản ánh được những vấn đề mang tính "hiện tượng", bề nổi bên ngoài?

Ý kiến bạn đọc