Sân khấu và trại viết của các Hội

17:07 08/03/2020

Đi sâu vào thủ tục tổ chức và sinh hoạt của trại sáng tác Hội NSSK mới thấy sự chuyên nghiệp của việc mở trại của Hội...

Ý kiến bạn đọc