Rượu quê, lửa làng

08:00 23/02/2016

Mảnh đất người ta sinh ra thường được gọi bằng cái tên thiêng liêng là chốn hương hỏa. Hương và hỏa. Trong tâm thức Việt, luôn có cái để thưởng thức và cái để ngưỡng vọng đi liền nhau. Một chén rượu quê cũng là hương, một ánh lửa đêm hội chính là hỏa. Những đứa trai làng Phúc Lộc (Quảng Trị) chúng tôi hiểu hương hỏa thêm một ý nghĩa khác: rượu quê và lửa làng.

Ý kiến bạn đọc