Phim về Vua Hùng: công chúng chờ đợi bao lâu nữa

13:51 09/04/2020

Hầu hết các dân tộc trên thế giới đều có truyền thuyết về cội nguồn. Việt Nam xác lập Giỗ tổ Hùng Vương cũng là một cột mốc quan trọng cho đời sống tinh thần của cộng đồng. Từ câu chuyện Giỗ tổ Hùng Vương năm nay không tổ chức rầm rộ vì ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu, tại sao không nghĩ đến một bộ phim về Vua Hùng có giá trị vun đắp giá trị văn hóa tâm lý cho người Việt?

Ý kiến bạn đọc