Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21:

Phim Nhà nước "tái xuất" cuộc đua

08:01 16/11/2019

Với khẩu hiệu; "Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam dân tộc, nhân văn, sáng tạo và hội nhập", Liên hoan phim Việt Nam (LHP) lần thứ 21 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 - 11 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ý kiến bạn đọc