Phái không phố-phố không Phái

07:54 15/04/2016

Không phải ngẫu nhiên mà nhà văn Nguyễn Tuân đã đặt cho danh họa Bùi Xuân Phái một biệt danh: “Phố Phái”. Để rồi từ đó, cặp phạm trù: “Phố-Phái” và “Phái-Phố” đã đeo đẳng ông trong nghiệp vẽ, và mặc định nghệ thuật của Phái trong lòng công chúng yêu hội họa. 

Ý kiến bạn đọc