Phá thế “độc quyền” văn nghệ trên mặt báo

15:30 14/01/2008

Thực ra ở đây không có ai phá cả. Nó chỉ là hệ quả hiển nhiên mà chúng ta được hưởng thụ trong một thời đại bùng nổ truyền thông (trong bài viết này chỉ đề cập đến loại hình báo in) và việc "dân chủ hóa" các giá trị văn học nghệ thuật đã trở thành chuyện hàng ngày.

Ý kiến bạn đọc