Ông “Goócki Việt Nam”

14:00 10/05/2009

Trong một bài chân dung Nguyên Hồng (viết cho "Tuyển tập Nguyên Hồng" xuất bản tại Liên Xô trước đây), nhà văn Nguyễn Tuân có đoạn: "Đồng nghiệp mới cũng như cũ, ai ai cũng đều thân mật gọi bạn Nguyên Hồng tôi là "Goócki Việt Nam". Và Nguyễn Tuân chua thêm: "Có phần nào cũng đúng thôi".

Ý kiến bạn đọc