Nuối tiếc tiếng cồng chiêng Mỹ Thạch

08:24 10/10/2017

Nói đến cồng chiêng, người ta thường nghĩ ngay đến những người sản xuất ra nó là những nghệ nhân ở làng đúc đồng Phước Kiều (xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Nhưng không, còn một làng cồng chiêng Mỹ Thạnh nằm ở đất võ Bình Định nữa. Khác biệt, cồng chiêng nơi này không đúc mà được gò từ những miếng đồng. Tuy nhiên, đó là chuyện của mấy mươi năm về trước...

Ý kiến bạn đọc