Nữ thi sĩ cô đơn trên "Đỉnh nhớ"

08:00 30/12/2013

Nói đến nhà thơ Lê Thanh My, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Thất Sơn, ắt nhiều người biết. Hoặc nhà thơ Lê Thanh My, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ An Giang, hẳn cũng lắm người hay. Nhưng chuyện nữ thi sĩ phải đi lại hàng ngày, từ nhà đến cơ quan, vừa đi vừa về hơn 100 km, hẳn nhiều người chưa tỏ.

Ý kiến bạn đọc