Nói thêm về mối liên hệ giữa nhà thơ Tố Hữu và nhà thơ Simonov

10:30 20/01/2010

Báo Văn nghệ Công an số ra ngày 17/8/2009 có đăng bài "Đôi điều về đổi mới, cách tân thơ hiện nay" của nhà thơ Trần Nhuận Minh, trong đó có đoạn nói về vị thế rất khiêm tốn của văn học Việt Nam đối với các bạn bè, đồng nghiệp trên thế giới:

Ý kiến bạn đọc