Níu một khoảng trời thu...

08:17 11/09/2018

Trần Văn Thiên Trời đã sang thu, mùa của những hoài niệm riêng dành cất trong ngăn ký ức, bạn hỏi tôi có bao giờ nhớ ngày đầu tiên đi học?

Ý kiến bạn đọc