Những viên kẹo hò reo

08:29 19/06/2017

Hễ lúc nào nghe tiếng trống tùng tùng báo đến giờ ra chơi, bọn trẻ trâu chúng tôi bung bật như lò xo, chạy nhanh ra mua kẹo. Bọn trẻ túm tụm xum xuê trước cửa nhà ông Tòng. Ới ông Tòng ơi! Cho chúng cháu... Biết rồi. Chờ đấy! 

Ý kiến bạn đọc