Những người mẹ tôi quen

08:00 20/03/2015

Mẹ tôi sống cả một đời cực nhọc nhưng không kêu ca. Bà đã từng có tuổi thơ hạnh phúc. Nhưng năm 1955 biến động, gia tài của nhà bị mất, ông bà ngoại tôi đau tim mà chết, mẹ tôi can đảm từ bỏ ký ức sống cuộc sống của một người độc lập vượt qua nhiều bất hạnh nữa. Bây giờ bà 84 tuổi, con cháu đông. Nhưng ai có việc nấy lại hành xử như nhiều người thời đại mới. Không bao giờ để mẹ thiếu tiền nhưng thực ra mẹ lại thiếu tất cả...

Ý kiến bạn đọc