Những bức “huyết họa” chân dung Bác Hồ

07:33 14/05/2020

Với thành quả của nền hội họa dân tộc, những bức "huyết họa" chân dung Bác Hồ của những chiến sĩ, họa sĩ cách mạng đã trở thành tài sản của nhân loại. Tư tưởng và đạo đức của Bác là ánh sáng và sức mạnh tạo nên nguồn cảm xúc bất tận đối với nền nghệ thuật cách mạng...

Ý kiến bạn đọc