Nhớ Tuân Nguyễn

13:30 12/08/2008

Cuối năm 1961, tôi trở thành biên tập viên của chương trình Tiếng thơ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi rất vui mừng khi được cùng làm việc với anh Tuân Nguyễn, là người cùng quê ở Huế. Anh Tuân Nguyễn trước dạy học ở trường học sinh miền Nam, về Đài năm 1960.

Ý kiến bạn đọc