Nhịp chiêng Trà Bồng

16:33 15/11/2019

Chúng tôi lên Trà Bồng (Quảng Ngãi) đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm "Khởi nghĩa Trà Bồng" (8-1959/8-2019).  Đặc biệt, đây cũng là thời kỳ đánh dấu nửa thế kỷ đồng bào dân tộc Cor đổi từ họ Đinh sang họ Hồ vào mùa xuân 1969, để tưởng nhớ đến công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ý kiến bạn đọc