Kết nối nhà thiết kế với nghệ nhân:

Nhiều hy vọng cho phát triển làng nghề truyền thống

07:53 02/07/2018

Theo Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, hiện nay, cả nước có khoảng 5.411 làng nghề và có nghề, làng nghề thủ công truyền thống. Ở đó, mỗi làng nghề đều là một kho tàng tri thức về nghề và văn hóa, văn minh lúa nước.

Ý kiến bạn đọc