Nhãn hiệu và thương hiệu

09:56 05/10/2010

Đó là hai từ lúc đầu xuất hiện trong lĩnh vực kinh tế, thương trường rồi sau mới mở rộng, hàm chứa nghĩa sang những lĩnh vực khác. Theo định nghĩa của Từ điển Tiếng Việt (do Hoàng Phê chủ biên, NXB Đà Nẵng ấn hành năm 2004) thì nhãn hiệu là "dấu hiệu riêng của nơi sản xuất dán hoặc in trên mặt hàng"; nghĩa là là cái vỏ, cái mác bên ngoài; còn "thương hiệu", theo quan điểm của tôi là cái làm nên giá trị của mặt hàng đó.

Ý kiến bạn đọc