Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11:

Nhà văn đọc văn và những ngôi trường

08:55 14/11/2019

Trường Viết văn Nguyễn Du có một thư viện, trong đó có rất nhiều cuốn sách quý, cả sách văn học, sách lý luận và sách chuyên khảo… Bởi vì sách nhiều nên tôi phải điều chỉnh phương pháp đọc của mình. Tôi tự rút ra cho mình phương pháp "Đọc thanh toán tác giả"...

Ý kiến bạn đọc