Nhà văn Thy Ngọc: Tâm hồn như sương mai

08:00 30/10/2015

Những cuốn sách của Nhà xuất bản Kim Đồng được xuất bản vào những năm 60 -70 của thế kỉ trước, ở ngay trang bìa lót, ngoài tên sách, tên tác giả, thì người đọc rất hay gặp dòng chữ: Bìa và minh họa: Thy Ngọ.

Ý kiến bạn đọc