Nhà văn Lê Bầu: "Người năng nhặt chặt bị"

16:30 31/03/2009

Đấy là năm 1962. Theo thông lệ, buổi sáng thứ hai đầu tuần, cả trường tập trung chào cờ. Sau phút sơ kết công việc dạy và học của toàn trường, thầy hiệu trưởng trịnh trọng cầm tập truyện mới xuất bản - tập "Thông reo" - giơ cao cho toàn thể học sinh nom theo.

Ý kiến bạn đọc