Nhà văn Hoàng Đình Quang và những lần lưu lạc

08:00 07/03/2016

Kết thúc cuộc thi tiểu thuyết 2 năm (2003 - 2005) của Hội Nhà văn Việt Nam, nhà văn Hoàng Đình Quang đoạt giải B nhờ tiểu thuyết "Cánh đồng lưu lạc". Và, như bạn bè thường nói: Không chỉ cánh đồng của Hoàng Đình Quang lưu lạc mà bản thân nhà văn cũng lưu lạc không kém. Sự lưu lạc như ám vào ông đến nỗi không ít lần, ông phải thốt lên: "Cuộc đời tôi như một cánh chim thiên di".

Ý kiến bạn đọc