Nhà thơ Vũ Quần Phương với sự "nghĩ mới" và "viết mới"

08:00 17/06/2014

Câu chuyện muôn đời và cũng là nỗi trăn trở muôn đời của các nhà văn, nhà thơ chính là vấn đề "sáng tạo". Sáng tạo khác với mọi người đã đành, sáng tạo khác với chính mình lại càng khó. Trong vấn đề này, nhà thơ Vũ Quần Phương có một góc nhìn riêng.

Ý kiến bạn đọc