Nhà thơ Thạch Quỳ: Chỉ "gàn" với những gì không thực chất

08:00 03/03/2014

Lần đầu tôi gặp nhà thơ Thạch Qùy là lúc Thạch Quỳ đang ở trong khu nhà chung cư vẹo vọ do CHDC Đức xây cho thành phố "địa chỉ đỏ" của Việt Nam sau chiến tranh chống Mỹ. Bấy giờ, cả Đặng Văn Ký và Thạch Quỳ là những người "anh dũng" đi đầu, từ bỏ nhà tranh tre, giấy dầu, tiến thẳng lên nhà cao tầng, ở Vinh. Không còn nhớ năm bao nhiêu nữa, nhưng lâu lắm rồi. Bấy giờ, tôi chưa là nhà văn, nhà veo gì, chỉ nghe tiếng các lão thì tìm chơi, vậy thôi!

Ý kiến bạn đọc