Nhà thơ Anh Ngọc: Về hưu như một lần chuyển công tác

08:06 17/12/2013

Tháng 9/1979, đang làm phóng viên Báo Quân đội nhân dân, nhà thơ Anh Ngọc được điều về Tạp chí Văn nghệ Quân đội và công tác ở đó cho đến khi nghỉ hưu. Ông xem về hưu như một lần chuyển đơn vị vì thực chất thì cho đến nay, tuy về hưu đã gần mười năm và đã bước sang tuổi bảy mươi, ông vẫn là người lính làm thơ và tôi tin một điều rằng, đến khi một trăm tuổi, hay một trăm linh ba tuổi như "Vị tướng già" (tên một bài thơ của Anh Ngọc) - người Anh Cả của QĐND Việt Nam vừa về cõi thì ông vẫn thanh thản nhẹ nhàng như một lần chuyển đơn vị.

Ý kiến bạn đọc