Nhà nhiếp ảnh bất đắc dĩ và kho tư liệu độc đáo

15:30 10/05/2009

Là hậu duệ đời thứ 10 của chúa Trịnh Căn và là con trai của "Ông hoàng thủy tinh" xứ Đông Dương Trịnh Đình Kính, nhưng cuộc đời Trịnh Đình Tiến (khi đưa in tác phẩm trên báo, ông ký là Trịnh Tiến) lại chẳng hề... trải hoa hồng. Một ước mơ bé nhỏ là trở thành nhà quay phim chuyên nghiệp ông cũng không sao thực hiện được.

Ý kiến bạn đọc