Nguyễn Cường, “chàng cao bồi” Hàng Bạc

13:25 31/12/2015

"Mênh mang triều lên... (ớ..ờ). Bên này biển bạc, bên kia than vàng... (ớ... ơ). Đẩy thuyền ta ra khơi cá về nặng lưới (ớ ơ). Thuyền nghe biển gọi, nghe bến đợi chờ..." (Hò biển)

Ý kiến bạn đọc