Nguồn gốc cú đá hậu kinh hồn của họ hàng nhà ngựa (thơ Nguyễn Hoàng Sơn)

08:02 23/01/2014

Bài thơ của nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn - đúng với cái tên dài dằng dặc của nó - chính là một kiểu lý giải sự việc theo cách đã nói ở trên, thông qua câu chuyện có liên quan đến họ hàng nhà ngựa...

Ý kiến bạn đọc