Nhà nghiên cứu Vũ Tuân Sán:

Người tìm về ngọn nguồn văn hóa truyền thống

08:00 30/01/2015

Sinh năm 1915 tại Hà Nội, trong một gia đình có nhiều đời làm nghề dạy học, nhà nghiên cứu Vũ Tuân Sán đã được bồi đắp tinh hoa cổ học từ nhỏ. Lớn lên, ông lại theo học luật ở trường Tây. Vì thế, ông tinh thông cả tiếng Hán, tiếng Nôm lẫn tiếng Pháp và đó là cơ sở để ông nghiên cứu đủ các loại sách ta, sách Tây. Với phông kiến thức văn hóa hiếm có, ông trở thành người đi đầu trong nhiều công trình nghiên cứu biên khảo về Thăng Long - Hà Nội. Đặc biệt, bằng tâm huyết của một nhà trí thức lớn, ông đã làm rõ và chỉnh sửa nhiều vấn đề quan trọng về địa lý- văn hóa Hà Nội. Ông còn nổi tiếng là một dịch giả thơ Hán Nôm từ hơn nửa thế kỷ trước với bút danh Tảo Trang.

Ý kiến bạn đọc