Người thơ "lạc bước"...

08:03 15/01/2016

"Ta như lữ khách đường chiều/Sương giăng lữ quán chân đèo còn xa …" (Mơ hồ). Đọc hai câu thơ trên không ai nghĩ đây là thơ của một người suốt đời làm chính trị - cựu Bộ trưởng Hà Quang Dự, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, nguyên Bộ trưởng phụ trách công tác Thanh niên và Thể thao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên Việt Nam. 

Ý kiến bạn đọc