Người đồng hành cùng thơ

08:00 11/03/2014

Mấy năm nay, Hà Minh Đức in nhiều, thơ, bút ký rồi nghiên cứu. Riêng nghiên cứu, ông liên tiếp cho ra đời nhiều tác phẩm dày dặn về các đại thụ văn chương Việt Nam mà phần nhiều là các nhà thơ trong thời kỳ Thơ Mới hoặc ảnh hưởng nhiều từ Thơ Mới: Tố Hữu, Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi, Tế Hanh, Anh Thơ. Sau khi lần lượt in hết các tập này, theo đề nghị của Nhà xuất bản Thuận Hóa, ông lại cho in chúng thành một tập chung, lấy tên là "Một thế hệ vàng trong thơ Việt Nam hiện đại"...

Ý kiến bạn đọc