Nghệ thuật và cuộc đời

08:00 16/06/2014

Sinh thời Friedrich Wilhelm Nietzsche xuất bản cuốn "Phía bên này thiện và ác". Sau 10 tháng sách ra, chỉ bán được 114 cuốn... Ông viết: Chỉ đến ngày kia mới thuộc về tôi. Có một số người chỉ được sinh ra sau khi chết...

Ý kiến bạn đọc