Nghề nấu kẹo quê bà ngoại

07:58 15/02/2020

Nghề kẹo mạch nha thì có rất nhiều nơi biết làm, nhưng với tôi, kẹo mạch nha ở quê bà ngoại tôi, thì không có nơi nào ngon bằng.

Ý kiến bạn đọc