Tản văn

Nấu cháo bằng rìu

08:00 25/04/2012

Trong sáng tác văn chương nói chung, không phải là không có những trường hợp "nấu cháo bằng rìu". Ấy là khi mượn ý tưởng của người khác, mượn cảm xúc của người khác mà… sàng sê thành tác phẩm của mình và ngang nhiên cho công bố trên mặt báo, tạp chí...

Ý kiến bạn đọc