"Nát giỏ còn bờ tre" - Tìm về những quê mùa đã mất

11:31 25/12/2020

"Tay người như có phép tiên/ Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ" - Câu thơ của Nguyễn Đình Thi cứ trở đi trở lại trong đầu tôi sau buổi dạo quanh triển lãm "Nát giỏ còn bờ tre" của Trung Nghĩa, khi có dịp chứng kiến những phù phép của anh trên tre nứa trong hành trình gọi dậy ký ức của những làng quê đã mất.

Ý kiến bạn đọc