Nàng sen!

08:00 06/12/2013

Không một mùa sen nào tôi có thể không đến Tây Hồ với "nàng sen". Bây giờ, mùa hoa vừa hết, còn lại trên đầm những đài sen soi gương đáy nước, những dù sen lốm đốm nâu non, rồi gục xuống, khô queo từng ngày theo gió heo may. Ấy là sen đã tu rồi!

Ý kiến bạn đọc