Năm năm ấm áp quỹ "Tình thơ"

08:00 01/04/2014

Nhà thơ Hồ Thi Ca cho biết: "Quỹ không nhận làm nguồn trung gian để trao tiền cho các nhà thơ. Để minh bạch, nếu ai có tấm lòng, chúng tôi dẫn họ đến với nhà thơ cần giúp để đưa tận tay"...

Ý kiến bạn đọc