Năm Căn mảnh đất cuối trời

07:56 03/09/2019

Tôi như bị mê dụ về mảnh đất Năm Căn lúc nào không hay. Tâm trí tôi luôn hiện lên câu thơ của cố thi sĩ Xuân Diệu: "Ôi má Năm Căn tóc ngả màu/ Vẫn còn phải giữ chót Cà Mau" (Bà má Năm Căn). Cứ thế tôi xuôi đường từ thành phố Cà Mau về thị trấn Năm Căn. Con đường mới trải nhựa tràn ngập hoa tràm dẫn tới chân cầu Năm Căn vượt qua sông Cửa Lớn...

Ý kiến bạn đọc