NSND Đào Mộng Long: Trăm năm quá ngắn, một tuổi dài ghê

14:15 17/09/2009

Để tìm hiểu thêm một số chi tiết về cuộc đời NSND Đào Mộng Long, tôi "gõ cửa" Google đối chiếu cho chính xác. Có khá nhiều thông tin mà bây giờ tôi mới biết đầy đủ! Có một chi tiết làm tôi giật mình: Ông mất đúng ngày 9 tháng 8 (2006), tức đúng ngày tôi đang tra cứu về ông!

Ý kiến bạn đọc