Một chuyện buồn cười…

08:02 13/11/2016

Đầu hè năm 1968, Quân chủng Phòng không - Không quân mở trại viết. Ở nơi sơ tán. Lúc đầu ở xóm trại Chân Sông xã Sài Sơn. Hoá ra vẫn gần cầu Phùng bị máy bay địch bỏ bom dữ quá. Trại viết lại sơ tán về xã Thạch Tháu, cũng vẫn ở huyện Quốc Oai. Sau một tháng học lý thuyết do các nhà văn Hữu Mai, Đại Đồng giảng dạy, chúng tôi bắt đầu viết truyện kí. Viết xong được các thầy Hữu Mai, Đại Đồng, Vũ Sắc đọc luôn. 

Ý kiến bạn đọc