Lòng tốt gửi vào thiên hạ...

08:45 21/08/2009

Nhận xét về khuynh hướng sáng tác của Trần Nhuận Minh, em trai ông - nhà thơ Trần Đăng Khoa - đã cho rằng thơ Trần Nhuận Minh rất gắn  với đời thực. Thì trong bài thơ có tiêu đề "Gửi bác Trần Nhuận Minh", Trần Đăng Khoa chẳng đã viết:

Ý kiến bạn đọc