Bệnh hoạn với trò chơi kích dục:

Lỗi của các em hay của người lớn?

07:53 10/09/2018

Những trò chơi tập thể nhưng đầy rẫy kiểu chơi phản cảm, gợi dục. Càng nhức nhối hơn khi “đầu têu” trò chơi đó lại là đoàn, hội các trường học, công ty, xí nghiệp dưới danh nghĩa gắn kết tinh thần cộng đồng.

Ý kiến bạn đọc