Tản văn

Lãng đãng cùng mưa bụi

08:00 04/03/2014

Mưa bay bay. Trời đẹp lắm bạn ơi, sao không đi ra phố... - Điện thoại tôi có tin nhắn.
Thế là chiều nay, môi son, má phấn, mũ nồi đen, lòng rạo rực, tôi ra phố một mình.

Ý kiến bạn đọc