Làm báo văn nghệ thời đổi mới

08:10 19/08/2011

Trước đây, thời kỳ bao cấp các báo và tạp chí trên cả nước với con số còn rất khiêm tốn. Với báo viết, ra hằng ngày chỉ có báo Nhân dân, Quân đội nhân dân; sau đó là Hà Nội mới, Sài Gòn Giải phóng. Báo ra hằng tuần cũng không nhiều, trong số này tờ Văn nghệ của Hội nhà văn được bạn đọc khá yêu thích.

Ý kiến bạn đọc