Không chốn dung… già

09:10 09/01/2020

Tết nhất sắp đến, trong lúc nhiều người hỏi han nhau về thưởng Tết, về chuyện Tết đi đâu chơi… thì trên một trang báo điện tử, diễn viên hài tên tuổi một thời DP lại đăng đàn than nghèo kể khổ.

Ý kiến bạn đọc