Không bây giờ thì bao giờ?

09:42 13/08/2020

Nếu mở phần Apps Store (Cửa hàng ứng dụng) trên điện thoại thông minh của mình ra, bạn có thể nhìn thấy Bluezone đứng đầu trong bảng "Top Free Apps" (các ứng dụng miễn phí hàng đầu). Đơn giản, Bluezone đang là ứng dụng số 1 ở Việt Nam trong thời gian qua về sự thu hút người dùng và tỷ lệ tăng trưởng về số máy tải về.

Ý kiến bạn đọc