Hùng “Gia Lai”: Khát vọng những trường ca sống

07:18 14/08/2018

Bản tính của một chàng trai người Huế âm thầm, kiên cường, Lê Hùng gắng sống và luôn trăn trở về hình ảnh và màu sắc của Tây Nguyên. Vẽ thế nào đây?

Ý kiến bạn đọc